26. května 2024

Aktuality

aktualita

20.října 2021

Ve spolupráci s MAS JS jsme pořídili za podpory Ministerstva zemědělství nové stoly a židle. Vybavení pro spolkové zařízení podpoří na základě schválené ...
více informací

Zobraz všechny aktuality

Vína-vinařství.cz – online katalog

O víně

Kategorie vín

Jakostní víno

Vyrábí se z hroznů moštových odrůd sklizených v jednotlivých vinařských oblastech (výroba vína, s výjimkou stáčení, proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny). Mošt musí dosáhnout nejméně 15 stupňů přírodní cukernatosti. Jakostní víno musí byt označeno názvem vinařské oblasti, ve které bylo vyrobeno. Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Známkové jakostní víno se smí vyrábět smíšením maximálně tří odrůdových jakostních vín. Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové"

Víno s přívlastkem (jakostní víno s přívlastkem)

Jsou odrůdová vína nedoslazovaná řepným cukrem pocházející z vyzrálých hroznů obsahující vyšší obsah cukru. Vyrábí se z hroznů rmutu nebo moštu jedné moštové odrůdy révy vinné. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu. Víno s přívlastkem se smí vyrábět smíšením maximálně tří odrůd révy vinné. Kromě síry nesmí být použito žádné chemické konzervace. Víno s přívlastkem je označováno názvem vinařské oblasti, vinařské obce a rokem sklizně hroznů. Víno označené přívlastkem musí být vyrobeno v oblasti, kde byly vinné hrozny sklizeny. Další podmínkou pro uvedení vína na trh je nepřekročení hektarového výnosu na vinici, na níž byly hrozny sklizeny.

· Kabinet

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti.

 

· Pozdní sběr

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti.

 

· Výběr z hroznů

Vyrábí se z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti. Většinou těžké víno s větším obsahem alkoholu, vhodné k archivaci. Víno pro slavnostní příležitosti.

 

· Výběr z bobulí

Výběr bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Vysoce aromatická, většinou úžasná vína. Hrozny, které v dlouhém teplém podzimu visí na keřích, zvolna vysychají a v bobulích zůstává pouze koncentrovaná šťáva.

 

· Výběr z cibéb (Botrytický výběr)

Víno vyrobené z hroznů napadených ušlechtilou plísní šedou, nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32 stupňů. Tato plíseň spotřebuje větší část vody obsažené v bobulích a ty se pak pečlivým ručním výběrem sklízí. Víno je sytější barvy, medové vůně a plnější v chuti.

 

· Ledové víno

Vyrábí se z hroznů sklizených při teplotách -7 °C a nižších. Hrozny zůstávají v průběhu sklizně a zpracování zmrazeny. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Je vhodné pro slavnostní příležitosti. Pro mnoho lidí znamená ochutnání tohoto vína nezapomenutelný zážitek.

 

· Slámové víno

Vyrábí se z pečlivě vybraných hroznů (nejlepších a nejvyzrálejších), které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru alespoň tři měsíce. Většinou až do časného jara, kdy se celé (nedrcené) lisují. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti. Po celou dobu dochází k odpařování vody z bobulí, v závěru jsou podobné rozinkám. Tuto vůni a chuť můžete u slámového vína také najít v celé jejich rozmanité škále.Ročníkové víno

Vína pocházejí s hroznů sklizených v určitém roce, dle předpisů různých zemí je povoleno ročníkové víno doplňovat určitým množstvím vína z jiných ročníků, teprve čas však ukáže, které ročníkové víno bude skutečně kvalitní.

Stolní víno

Jsou to révová vína odpovídající jakostním předpisům pro révová vína, zdravá harmonická, ale bez zvláštních typických znaků vín jakostních. Stolní víno se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 11 stupňů přírodní cukernatosti. (Hrozny s 10 stupni cukernatosti mohou být zpracovány na základě zvláštního povolení). Stolní víno nesmí být označováno názvem odrůdy, vinařské oblasti ani ročníkem. Stolní víno může být vyráběno též ze rmutu, moštu či vína získaného z odrůd moštových a odrůd registrovaných jako stolní - i z dovozu.

 

· Zemské víno

Stolní víno se může označit názvem "zemské víno", jestli že bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno, zároveň nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici a pokud vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly alespoň 14 stupňů cukernatosti.

 

Mešní víno

Víno vyrobené dle pravidel křesťanských církví.

 

Košer

Košer víno se vyrábí za striktního rabínského dozoru. Na jeho výrobě se musejí a smějí podílet pouze zbožní Židé. Víno nesmí přijít do styku s živočišnými produkty (bílek, želatina) a musí být osobně schválené rabínem s Izraele. Hotového košer vína se i poté nesmí dotknout jinověrec ani dokonce nezbožný, z tohoto důvodu se dle Halachy na závěr výrobního procesu víno pasterizuje.

Sur lie

Víno zrající na kvasnicích (tzv. leží na kvasnicích).

Barrique

Takto jsou označovány dubové sudy obsahu 225 litrů, jejichž vnitřní povrch je ožehnut ohněm. Tímto speciálním ošetřením sudu se do vína během jeho zrání dostávají látky ze dřeva, a tím se ovlivňuje žádoucím směrem charakter vína. Ve vůni je pak možno ucítit aroma po dřevu, vanilku, kávu, čokoládu, někdy až karamel a kouř. To záleží na stupni vypálení sudu. Tyto sudy je možno použít maximálně 3×.

Šumivé víno (sekt)

Šumivé víno (sekt) se připravuje prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů v lahvích nebo ve velkých nádobách (tancích). Přetlak v lahvi při teplotě 20 °C musí vykazovat nejméně 0,35 MPa, s výjimkou lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa. Celková doba výroby při kvašení v tancích musí být nejméně 60 dnů nebo 120 dnů (podle roční doby), doba výroby při kvašení v láhvi musí být nejméně 9 měsíců. Slazení kupáže a jejich jednotlivých složek je zakázáno. Překyselení či odkyselení jednotlivých složek lze provést nejvýše v množství 1,5 gramů na litr, v letech s výjimečnými povětrnostními podmínkami může být horní mez zvýšena až na 2,5 gramů na litr. Oxid uhličitý v šumivém vínu může pocházet pouze z alkoholového kvašení kupáže, ze které je víno připravováno. V případně plnění láhví je též povoleno plnění pomocí oxidu uhličitého pouze za předpokladu, že se jeho objem ve víně nezvýší. Obsah alkoholu se uvádí v procentech s maximální odchylkou 0,8 % obj. Ročník vína lze uvést pouze tehdy, jestliže alespoň 85 % vína bylo získáno z hroznů sklizených v příslušném roce. Etiketa vína může obsahovat název vinařské oblasti, ve které bylo toto víno vyrobeno, zemi původu vína nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo hroznů bylo vyrobeno alespoň 50 %.

· Šumivé víno stanovené oblasti (sekt s.o.)

K výrobě kupáže byly užity vinné hrozny, sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které byly zpracovány a sklizeny ve stejné oblasti. Nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos.

 

· Aromatické šumivé víno

Označení aromatické šumivé víno, může získat pouze víno, při jehož výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže.

 

 

Šumivá vína podle obsahu cukru se označí jedním z výrazů:

 

Šumivá vína

Dělení šumivých vín je poněkud složitější a pro spotřebitele méně přehledné, protože rozhodujícími kritérii je současně technologie výroby a původ hroznů. Pro spotřebitele hledající kvalitní šumivé víno bude důležité hledat mezi víny, která nebyla uměle dosycena a která byla vyrobena klasickou metodou kvašení v lahvi (na rozdíl od levnějších výrobků, které bývají vyrobeny metodou druhotného kvašení ve velkých tancích).
Šumivé víno
Je vyrobeno prvotním nebo druhotným alkoholickým kvašením čerstvých vinných hroznů, hroznového moštu nebo vína, pokud jsou hrozny mošt nebo víno vhodné k získávání stolního vína. Dále může být vyrobeno ze stolního vína, z jakostního vína nebo z vína uvedeného na seznamu EU a pocházejícího z odrůd révy a vinařských regionů dodávajících jim vlastnosti, které je odlišují od jiných vín. Šumivé víno se při otevření lahve vyznačuje unikáním oxidu uhličitého pocházejícího výhradně z kvašení.
Šumivé víno dosycené oxidem uhličitým
Je vyrobeno ze stolního vína a při lahve se vyznačuje unikáním oxidu uhličitého, který byl zcela či částečně uměle doplněn (víno bylo dosyceno na způsob sodovky).
Jakostní šumivé víno (sekt)
Může se jednat o cuvée, ale vždy pro něj musí být použito hroznů odpovídajících kvalitě jakostního vína, nebo může být přímo vyrobeno z jakostního vína.
Jakostní šumivé víno stanovené oblasti (sekt s. o.)
Opět se může jednat o cuvée, vždy však musí být pro výrobu použity hrozny sklizené ve stejné vinařské oblasti z vinic vhodných pro jakostní víno a musí být vyrobeno ve stejné oblasti, kde byly sklizeny hrozny. Musí splňovat požadavky podobné tichému jakostnímu vínu (hektarový výnos, zatřídění) a další požadavky vyplývající z předpisů EU. Musí být označeno oblastí výroby.
Pěstitelský sekt
Takto se může nazývat výrobek, který splňuje požadavky na šumivé víno a bylo takto zatříděno Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Výroba se musí uskutečnit u pěstitele hroznů. Musí být označen oblastí výroby.
Aromatické jakostní šumivé víno
Šumivé víno vyrobené pouze prvotním kvašením. Jeho odrůdové složení musí splňovat zvláštní podmínky.
Aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti
(aromatický sekt s. o.)

Toto víno svými vlastnostmi a použitou technologií vlastně kombinací aromatického jakostní šumivého vína a sektu s. o. Musí být označeno oblastí výroby.

Také šumivá vína rozdělujeme podle obsahu cukru:


Brut nature - obsah cukru je nižší než 3 g/l a současně bez dodání cukru po druhotném kvašení

Extra brut - obsah cukru od 0 do 6 g/1 l

Brut - obsah cukru je nižší než 15 g/1 l

Extra dry - obsah cukru od 12 do 20 g/1 l

Sec - obsah cukru od 17 do 35 g/1 l

Demi-sec - obsah cukru se pohybuje od 33 do 50 g/ 1 l

Doux - obsah cukru nad 50 g/1 l

 

Perlivé víno

Perlivé víno je uměle sycené (impregnované) kysličníkem uhličitým za chladu, nebo vyrobené kvašením v uzavřených nádobách do přetlaku 0,2 MPa. K výrobě perlivých vín se běžně používají vína stolní či jakostní. Kysličník uhličitý se při umělém sycení váže hůře než při výrobě vín klasickou cestou. Tyto vína vykazují po otevření většinou hrubší a kratší perlení než vína šumivá vyrobená druhotným kvašením. Perlivé víno nesmí být označováno jako šumivé víno nebo jako druh sektu, lze je vyrábět z tuzemských vín stolních nebo jakostních. Perlivé víno musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu; přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být v rozsahu 0,1 MPa až 0,25 .

Cukernatost vína

- Suché nejvýše 4g zbytkového cukru/litr

- Polosuché 4,1 - 12g zbytkového cukru/litr

- Polosladké 12,1 - 45g zbytkového cukru/litr

- Sladké minimální obsah 45g zbytkového cukru/litr

© 2010 Muzeum vinařství a venkova | Administrace | webdesign lasty.info | Vína-vinařství.cz